barer
prijavi smještaj

Poziv za drugo izdanje turističke nagrade „Marko Polo” objavljen je 17. februara

25.02.2020.

Nagrada za turizam “Marko Polo” prepoznaje doprinos turističkih poslenika iz Centralne i Istočne Evrope (tj. turoperatora i turističkih agencija) za kreiranje „najboljeg zajedničkog turističkog proizvoda zemalja CIE“, kako bi predstavili naš region turistima iz NR Kine. Nagradu je ustanovilo 17 zemalja Centralne i Istočne Evrope, članica „17 + 1“ inicijative za turističku saradnju sa NR Kinom. Nagrada za turizam „Marko Polo“ dodjeljuje se na godišnjem nivou.

Na osnovu odluke donesene na 4. forumu na visokom nivou o saradnji u oblasti turizma održanoj u septembru 2018. godine u Dubrovniku, Turistički koordinacioni centar zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine inicirao je ustanovljenje nagrade za turizam „Marko Polo“, za „najbolji zajednički turistički proizvod zemalja Centralne i Istočne Evrope“, namijenjen kineskim turistima.

Države koje su se pridružile inicijativi „17 + 1“ za saradnju u oblasti turizma su NR Kina, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Grčka.

Nagrada za turizam „Marko Polo“ ima za cilj promovisanje regionalne saradnje između 17 država Centralne i Istočne Evrope i NR Kine, kao i da se na najbolji način prikažu lokalni običaji, istorija i kultura najmanje tri zemlje regiona, prepoznajući važnost i doprinos turizma za razvoj najboljeg turističkog proizvoda za kinesko tržište.

S tim u vezi, od 2019. godine, zlatna, srebrna i bronzana plaketa nagrade za turizam „Marko Polo“ dodjeljuje se turističkim poslenicima (tj. turoperatorima i turističkim agencijama) koji ispune niz kriterijuma i pruže usluge prilagođene kineskom tržištu. Glavni cilj je promocija zemalja CIE kao jedinstvene destinacije u NR Kini, kako bi se na taj način podigla svijest o regionu Centralne i Istočne Evrope (CEI), omogućila bolja vidljivost u NR Kini i doprinijelo povećanju broja dolazaka kineskih turista u region.

Prednosti za sve dobitnike, između ostalog, biće i besplatno učešće na štandu Turističkog koordinacionog centra na jednom od najvećih sajmova turizma u NR Kini, jednogodišnja promocija pobjedničkog proizvoda putem komunikacionih i marketinških kanala 17 država CIE, kao i prisustvo na forumu na visokom nivou o saradnji u oblasti turizma između NR Kine i država CIE, na kojoj su svi nadležni ministri pozvani da prisustvuju.

Poziv za drugo izdanje turističke nagrade „Marko Polo“ (Tourism Award Marco Polo 2020) objavljen je 17. februara. Rok za prijavu će biti otvoren od 1. marta do 31. maja 2020. godine. Koordinaciono tijelo za nagradu „Marko Polo“ je Turistički koordinacioni centar (TCC) sa sjedištem u Budimpešti, koji djeluje pod okriljem Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske.

Za dodatne informacije o prijavi i potrebnim dokumentima možete kontaktirati CEEnter putem e-mail adrese: tcc@mfa.gov.hu.

Napominjemo da je u 2019. godini, zlatnu plaketu u prvom izdanju turističke nagrade Marko Polo dobila crnogorska turistička agencija Fly Montenegro iz Podgorice, u konkurenciji turističkih agencija iz 14 država CIE.

Informacije o dobitnicima nagrade za turizam Marco Polo možete pronaći na sljedećim adresama:

http://www.ceenter-china.com/news/17-1-tourism-cooperation-announces-the-first-winners-of-newly-established-tourism-award-marco-polo  

http://www.ceenter-china.com/news/fly-montenegro-travel-wins-first-edition-of-tourism-award-marco-polo


Zvanični sajt turizma Crne Gore