barer
prijavi smještaj

Danas 25 godina od proglašenja ekološke države

20.09.2016.

Crna Gora obilježiće danas 25 godina od proglašenja za ekološku državu.

Deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na sjednici republičkog parlamenta koja je održana na otvorenom na Žabljaku 20. septembra 1991. U Deklaraciji je definisano strateško opredjeljenje države da usvaja i primjenjuje najviše standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirode i ekonomskog razvoja na principima ekološki održivog sistema. Dokumentom je predviđeno da Crna Gora bude posvećena očuvanju prirodnog okruženja.

Vizija razvoja ekološke državo ugrađena je i u najviši političko-pravni akt– Ustav koji sadrži odredbe o posvećenosti Crne Gore zaštiti životne sredine i razvoju baziranom na principima održivosti. 


Zvanični sajt turizma Crne Gore