barer
prijavi smještaj

Obilježen Dan Dunava na Đurđevića Tari

30.07.2019.

Danas je drugi put  za redom u Crnoj Gori  obilježen Dan Dunavskog sliva, na Đurđevića Tari. Ovaj događaj je organizovalo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u saradnji sa Turističkom organizacijom Žabljak. Ove godine Dan Dunava posebno je važan zbog obilježavanja 25. godišnjice potpisivanja Konvencije o zaštiti rijeke Dunav u Sofiji, Bugarska, 1994. godine.

Dan Dunava je integralni dio saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih četrnaest zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, kako bi se podigla svijest za očuvanje rijeke kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodenih resursa.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore  odlučilo je da Međunarodni dan zaštite Dunavskog sliva organizuje u kanjonu rijeke Tare sa ciljem da kroz igru edukuje najmlađe i tako javnosti uputi poruku o značaju zaštite i očuvanja rijeka životnih staništa, kao i potrebi racionalnog korišćenja vodnih resursa.

U zemljama širom Evrope inicijator obilježavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav čija je misija da promoviše i koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda.

U obilježavanju ovog datuma učestvovali su učenici Osnovne i Srednje škole sa Žabljaka, koji su svojim likovnim izrazom predstavili rijeku Taru i njen značaj, kao izuzetno značajnog vodenog resursa. Pored ovog događaja planirana akcija čišćenja korita rijeke Tare je odložena za avgust, zbog jako loših vremenskih prilika.

Pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Turističke organizacije Žabljak, značaj ovog događaja prepoznali su Nacionalni parkovi Crne Gore, kao i turistički privrednici.

 


TO Žabljak
Zvanični sajt turizma Crne Gore