barer
prijavi smještaj

Ulcinjska Solana nominovana za treće Ramsar područje u Crnoj Gori

02.07.2019.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma kandidovalo je Ulcinjsku solanu za Ramsar područje, treće močvarno područje u Crnoj Gori od međunarodnog značaja.

Ova odluka uslijedila je nakon što je Ulcinjska solana, na sjednici Skupštine opštine Ulcinj, održanoj 24. juna 2019. proglašena zaštićenim područjem – Parkom prirode, u ime Vlade Crne Gore.

Prema rezultatima Studije zaštite, koja je rađena tokom procesa proglašenja za Park prirode, Ulcinjska Solana ispunjava 6 od 9 kriterijuma za kandidovanje za upis na međunarodnu Ramsar listu močvarnih područja.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je ispunilo informacioni Ramsarski List (RIS) sa svim potrebnim podacima, u cilju podnošenja Ramsarskom sekretarijatu za kandidovanje Ulcinjske Solane za Ramsar područje. Sekretarijat Ramsarske konvencije će razmotriti priloženi informacioni Ramsarski List, nakon čega će javno objaviti proglašenje Ulcinjske solane Ramsar područjem i uključiti Ulcinjsku solanu u svjetsku mrežu zaštićenih močvarnih područja.
Konvencija o zaštiti vlažnih staništa od međunarodnog značaja – Ramsar konvencija je međunarodni sporazum koji pruža okvir za nacionalne akcije i međunarodnu saradnju za očuvanje i mudro korišćenje vlažnih staništa i njihovih resursa.

Danas je Ramsarska lista najveća svjetska mreža zaštićenih područja, postoji preko 2.200 ramsarskih lokaliteta na teritoriji 170 Ramsar ugovornih strana širom svijeta, koje pokrivaju više od 2,1 miliona kvadratnih kilometara.

U Crnoj Gori trenutno postoje dva Ramsarska područja: Nacionalni park Skadarsko jezero koje je 1995.godine upisano na Ramsar listu i Tivatska solila upisana 2013.

 

Izvor: www.sharemontenegro.me


www.sharemontenegro.me
Zvanični sajt turizma Crne Gore