barer
prijavi smještaj

Redovnim investicijama u održivi turizam uspostavlja se održavanje stabilnih turističkih tokova

01.06.2019.

U okviru međunarodne konferencije „Investiranje u održivi turizam“, koja je održana u periodu od 30. maja do 1. juna u mjestu Sunčev Brijeg u Bugarskoj kao glavna tema prezentovani su najbolji načini investiranja u održivi turizam. 

Ovaj događaj organizovan je pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma Bugarske, a za ključni cilj predstavljene su mogućnosti za međunarodnu saradnju u oblasti turizma, potencijali za direktne strane investicije, te otvorene diskusije sa kakvim se problemima region suočava kad je održivi turizam u pitanju.  

Generalni direktor Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa Armend Mila, učestvovao je na panel diskusiji koja je posebno organizovana u sklopu ove konferencije te u svom izlaganju predstavio potencijale Crne Gore, stopu rasta u oblasti turizma ali takođe i probleme sa kojima se turizam kao grana privredne djelatnosti suočava.

Takođe, Mila je tom prilikom razgovarao sa predsjednikom Udruženja malih i srednjih preduzeća Kine gospodinom Markusom Lijem, te istakao činjenicu da je porast broja turista iz Kine znatan i da je Crna Gora kao turistička destinacija otvorena za tržišta Dalekog istoka.

S obzirom na to da je tokom panel diskusije stavljen akcenat na razvoj jedinstvenog turističkog proizvoda u cilju promocije na Dalekom i Bliskom istoku, sagovornici su se saglasili da je od velikog značaja definisanje modela upravljanja turističkim destinacijama u smislu održivog turizma. 

Tokom susreta koji su upriličeni, Mila je održao sastanak i sa ministarkom turizma Bugarske Nikolinom Angelkovom, a sagovornici su konstatovali da je izazov postići produženje turističke sezone u svim destinacijama. Sagovornici su se takođe saglasili da je za produženje sezone neophodno ispitivanje mogućnosti optimizacije ulaznih stranih direktnih investicija, očuvanje i promocija kulturne baštine kao i diversifikacija i razvoj novih turističkih proizvoda.

 


Zvanični sajt turizma Crne Gore