barer
prijavi smještaj

Gvozdenović: Budvanska rivijera za primjer, angažuju domaći kadar

19.08.2016.

Kompanija Budvanska rivijera predstavlja dobar primjer da se angažovanjem kadra sa domaćeg tržišta rada mogu postizati dobri rezultati, istakao je ministar turizma održivog razvoja Branimir Gvozdenović. Poštujući istorijat Hotelske grupe Budvanska rivijera i praksu angažovanja domaćih kadrova u poslovanju, kompanija će na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma kao i nadležnih institucija u oblasti zapošljavanja omogućiti da se unaprijedi postojeći kvalifikovani ljudski resurs kroz dopunsku edukaciju i posebne kurseve kako bi se dostigle nove  potrebne vještine i znanja, jer je 99 odsto radne snage iz Crne Gore.

“Kompanija je upravo dobar primjer da se angažovanjem kadra sa domaćeg tržišta rada mogu postizati dobri rezultati. Osim 261 stalno zaposlenog radnika, u Hotelskoj grupi je tokom turističke sezone uposleno dodatnih 535 radnika, od kojih su samo osam strani državljani”, naglasio je Gvozdenović prisustvujući sjednici Odbora direktora Kompanije.

Gvozdenović je takođe apostrofirao značaj aktivnosti koje treba preduzeti u cilju produžetka turističke sezone. 

S tim u vezi iniciran je prijedlog da se Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore i nacionalnoj avio kompaniji Crne Gore Montenegro Airlines predlože projekti i manifestacije koji bi zajedničkom organizacijom omogućili popunjavanje hotelskih kapaciteta u vansezonskom periodu.

Ministar je posebno pozdravio i očite napore menadžmenta kompanije da se aktiviraju i otvore nova emitivina tržišta Evrope čime se mijenja i struktura gostiju.

U dijelu aktivnosti menadžmenta poseban akcenat Gvozdenovića bio je na pozitivnom primjeru hotela Lipka, koji je izazvao pažnju kvalitetnog investitora što je za područje Kolašina krupan korak ka dopunskoj valorizaciji turističkih vrijednosti tog područja. 

Očekivanja ministra se naslanjaju i na otvaranje novih mogućnosti aktivnog uključivanja Hotelske grupe kroz menadžment, zakup ili izgradnju hotelskih kapaciteta u okviru novih projekata na sjeveru Crne Gore.

Sličan zadatak upravo predstoji kod hotela Piva, koji bi prema riječima Gvozdenovića, u što je moguće kraćem roku trebalo privesti namjeni kroz model sopstvenog ulaganja ili pronalaženjem kvalitetnog investitora.

Kako navode, u okviru predstojećih novih investicija Kompanije svakako je i ulaganje u renoviranje hotela Aleksandar, koji je u dijelu 82 smještajne jedinice adaptiran prema standardima kompatibilnim kategoriji od 4****. 

U saradnji sa grupacijom TUI Nordic za sljedeću turističku godinu ponuda ovog hotela najvećim dijelom biće usklađena sa konceptom Blue star hotela, dok bi dio hotela funkcionisao kao Tucan club hotel.

“Adaptacija i unaprjeđenje  hotela u tom pravcu, dodatno bi uslovila aktiviranje tržišta Sjeverne Evrope”, ocijenili su oni.

Prema izvještajima poslovanja, do sada preduzete investicije u hotelima Hotelske grupe evidentno vode ka boljoj pozicioniranosti na turističkom tržištu, pa time i boljim poslovnim rezultatima.

U Hotelskoj grupi je tokom prethodnih sedam mjeseci ostvareno povećanje fizičkog obima prometa za oko 5 odsto u odnosu na upredni period prošle turističke godine. 

U ovom trenutku u hotelima Kompanije, kada na dnevnom nivou boravi oko  3.500 turista, 35 odsto gostiju je iz Evropske Unije.

“Trend ostvarivanja pozitivnih pokazatelja poslovanja u odnosu na uporedni prošlogodišnji period biće nastavljen i u predstojećem postsezonskom periodu septembra i oktobra, kada se očekuje dvocifrena stopa rasta fizičkog obima prometa”, istakli su iz Budvanske rivijere.


Zvanični sajt turizma Crne Gore