barer
prijavi smještaj

Kinesko tržište prilika za turizam zemalja Centralne i Istočne Evrope

19.09.2018.

Ministar Radulović predvodio je delegaciju Crne Gore na Četvrtom sastanku na visokom nivou u oblasti turizma, u okviru Mehanizma saradnje država Centralne i Istočne Evrope i NR Kine „16+1“, koji se održava u Dubrovniku od 18. do 20. septembra. 

Ministar Radulović je drugog dana konferencije održao izlaganje na temu saradnje u oblasti turizma kroz inicijativu „16+1“, sa naglaskom na zajedničke korake koje bi prioritetno trebalo napraviti. Naglasio je da je Crna Gora posvećena promociji svoje ponude na evropskim, ali i udaljenim emitivnim tržištima poput Kine, kao i da je za privlačenje kineskih turista veoma bitna bliska saradnja država regiona. Ministar Radulović istakao je da turisti sa udaljenih tržišta zemlje regiona ne posmatraju kao različite već kao jedan region za putovanje, te da je potrebno osmisliti dobar zajednički turistički proizvod koji će biti promovisan u Kini i privući kineske turiste. On je naglasio i da je potrebno djelovati i raditi na razvoju ovog proizvoda i saradnje. 

Na marginama konferencije, ministar Radulović održao je bilateralne sastanke sa ministrom turizma Republike Hrvatske Garijem Kapelijem, ministrom kulture i turizma NR Kine Luom Šugangom i ministrom vanjskih poslova i trgovine Mađarske, Peterom Sijartom, a saradnja u oblasti turizma, ulaganje u infrastrukturu i podsticanje investicija bile su ključne teme sastanaka. 

Cilj održavanja sastanka predstavlja jačanje saradnje u turizmu među zemljama Centralne i Istočne Evrope (CIE) i Kine, kroz kvalitetan organizacioni model za prevazilaženje brojnih ograničenja i poboljšanje rezultata turističkog sektora na kineskom tržištu. Saradnja zemalja CIE nastoji da efikasno predstavlja Centralnu i Istočnu Evropu na kineskom tržištu kao sveobuhvatnu destinaciju koja ima veliki potencijal za turizam. Tokom radnih sastanaka, u fokusu je bilo razmatranje projekata definisanih strateškim dokumentima za turizam, a koji se odnose na unapređenje turističkog proizvoda, zatim na postojeće i planirane promotivne aktivnosti i avio-konekciju regiona i NR Kine. Takođe, definisan je plan budućih aktivnosti, među kojima je i ustanovljenje nagrade „Marko Polo“ za doprinos promociji saradnje zemalja CIE i Kine i potpisana je Zajednička izjava o saradnji u oblasti turizma između Kine i 16 zemalja Centralne i Istočne Evrope.


Zvanični sajt turizma Crne Gore