barer
prijavi smještaj

Bokeljska noć biće održana u subotu 18. avgusta

19.07.2018.

Tradicionalna kotorska fešta Bokeljska noć 2018  biće održana u subotu, 18. avgusta 2018.godine u organizaciji Kulturnog centra “Nikola Đurković“ i Turističke organizacije Kotor, a pod pokroviteljstvom Opštine Kotor.

Ona predstavlja kulturnu manifestaciju sa korijenima starim tri vijeka koja ilustruje duh i kreativnost žitelja kroz uvijek inovativan defile maštovito dekorisanih barki u akvatorijumu ispred Starog grada uz atraktivne svjetlosne, iluminatorne efekte i veliki vatromet. Manifestacija okuplja više hiljada posjetilaca i nastavlja se uz muzički program u Starom gradu do ranih jutarnjih sati.

Bokeljska noć je fešta takmičarskog karaktera, sa statusom nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja i ima za cilj povezivanje kulturne baštine i turističke privrede grada, ukazujući  na bogato kulturno nasljeđe i stvaralaštvo i promociju Kotora i Crne Gore.

Ova svojevrsna fešta nad feštama je jedna vrsta karnevala, u kojem glavnu ulogu imaju maštovito dekorisane barke i brodice, iluminirajući efekti i zabava građana i turista, koji toga dana, a osobito noći, preplave Kotor.

Zato, Organizacioni odbor manifestacije „Bokeljska noć 2018“ raspisuje Konkurs za sve one koji žele da učestvuju u smotri ukrašenih barki.

Kandidati treba da:

– da  uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5,00 eura na žiro račun Kulturnog centra broj 510-8571-32 kod CKB banke;

– da prilože dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst (opis kreacije);

– da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom;

Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina:

– da predstavlja kulturno naslijeđe,

– da se odnosi na određeni geografski pojam,

– da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja.

– da  zadovoljava osnovne estetske kriterijume;

Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metra dužine;

Broj plovila koji učestvuju u konvoju je ograničen na 40.

Prihvaćene ponude od strane stručne Komisije organizator će finansirati u iznosu od 300,00 eura po plovilu i to 50% iznosa (150 eura) nakon što stručna Komisija odobri kreaciju i izvrši se potpisivanje Ugovora, a preostalih 50% (150 eura) nakon održavanja manifestacije, ukoliko  plovilo zadovolji sve kriterijume stručne Komisije.

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, dokazom o uplati naknade (učešće na konkursu), nazivom i vizuelnim rješenjem kreacije te tačnim lokalitetom uređenja plovila zainteresovani podnose do 31.07.2018.godine lično u kancelarijama Kulturnog centra Kotor  ili na mail organizacija@kckotor.me, sa naznakom – prijava na konkurs za Bokeljsku noć.

Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon:  032 304 140 i 069 345 660.

 

Izvor: BokaNews

 

 

 


Zvanični sajt turizma Crne Gore