barer
prijavi smještaj

Produžili projekat do 1. oktobra

03.08.2016.

Javni poziv u okviru projekta "Sva čuda Crne Gore" biće produžen do 1. oktobra, kako bi se svim zainteresovanim omogućilo da pripreme svoje ideje.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je agenciji Mina-biznis potvrđeno da se rok produžava zbog velikog interesovanja i godišnjih odmora.

Obavještenje o produžetku roka trebalo bi da bude objavljeno 10. avgusta.

Prijave su se prvobitno mogle dostavljati do 15. avgusta. 

Ministarstvo je 17. jula raspisalo javni poziv u okviru projekta Sva čuda Crne Gore i pozvalo građane i druge subjekte da dostave ideje u cilju oživljavanja interesovanja za turistički neafimisane i nepoznate crnogorske lokacije.

Na taj način se, kako je ranije saopšteno, poboljšavaju pretpostavke za ekonomsku valorizaciju bogatstava koja posjeduje Crna Gora, diversifikovanje turističke ponude i bolji turistički rezultat. 

Ukupna vrijednost poziva iznosi 25 hiljada eura, dok je je njegov predmet otkup priča, anegdota, istorijskih događaja i činjenica i fotografija iz Crne Gore, iz svih gradova, sela, mjesta za koje postoji pisani trag kao dokaz, a koje mogu biti značajne za turističku valorizaciju. To se, kako je objašnjeno, pogotovo odnosi na lokalitete poput Prokletija, Komova, Bjelasice, kanjona Mrtvice, doline Lima i Bojane, Pive i Pivskog jezera, Veruše, Njeguša, Šaskog i drugih jezera, Ali Pašinih izvora i Turjaka.

Pravo učešća na pozivu imaju visokoobrazovne institucije, turističke i nevladine organizacije, sportski savezi i druge asocijacije i udruženja, javne ustanove, građani i preduzeća, preduzetnici i firme registrovane za obavljanje turističke djelatnosti, ali i drugi subjekti sa statusom pravnog lica. 

Podnosilac zahtjeva može da aplicira sa više projekata, dok aplikacije moraju biti sortirane u tri kategorije - A, B i C. 

Kategorija A podrazumijeva predloge za uvrštenje određenog lokaliteta na listu Sva čuda Crne Gore, sa obrazloženjem turističke atraktivnosti, bez obzira da li je zasnovana na prirodnim ljepotama, istorijsko-geografskim faktima ili zanimljivim pričama i legendama. 

U kategoriji B su konkretizovane ideje turističkog oplemenjivanja novih lokaliteta, kako bi se njihova privlačnost unaprijedila, a kategorija C biznis-inicijative koje podrazumijevaju spremnost aplikanta da ih, uz subvencije i druge forme institucionalne podrške, realizuje i tako konkretizuje povećanje turističke atraktivnosti određene lokacije. 

Nakon donošenja odluke i izbora materijala, sa izabranim ponuđačima biti zaključen ugovor.

Iz Ministarstva su objasnili da je sastavni dio javnog poziva program podsticajnih mjera u turizmu za projekat Sva čuda Crne Gore.

Prijava za konkurs treba da, pored imena i prezimena ponuđača, odnosno naziva kompanije, sadrži elektronski portfolio sa pričama, anegdotama, istorijskim događajima, činjenicama i fotografijama turističkih lokacija Crne Gore, čiji je autor ponuđač. 

Ukoliko je ponuđač građanin, potrebno je dostaviti ovjerenu izjavu da je autor djela u portfoliu i da posjeduje sva prava, u skladu sa zakonima kojim je regulisana ta oblast. Ukoliko je ponuđač kompanija, uz portfolio je potrebno priložiti pisanu izjavu autora djela o učešću na konkursu, kao o stavljanju autorskih prava za izabrana djela na raspolaganju kompaniji koja ga zastupa u ovom poslu. 


Zvanični sajt turizma Crne Gore