barer
prijavi smještaj

Održana III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

16.05.2018.

III Konstitutivna sjednica Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, kojom je predsjedavao Pavle Radulović, predsjednik NTO CG i ministar održivog razvoja i turizma, održana je 16. maja, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma,

Budući da je mandat 2. saziva Skupštine Nacionalne turističke organizacije Crne Gore istekao, u skladu sa predviđenom procedurom i odredbama Zakona o turističkim organizacijama i Statuta NTO CG, verifikovani su četvorogodišnji mandati članovima, odnosno njihovim predstavnicima u 3. sazivu skupštine.

Verifikovani su mandati ukupno 36 članova, među kojima su Vlada Crne Gore, sve lokalne turističke organizacije, kao i kompanije strateški partneri crnogorskog turizma, visokoškolske obrazovne institucije iz oblasti turizma, te udruženja turističke privrede i javne institucije koje su povezane sa turizmom.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić, predstavila je “Izvještaj o izvršenju Programa rada NTO CG” kao i “Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu”. Osvrnula se na pozitivne rezultate prethodne turističke sezone kada je zabilježeno oko 2 miliona turističkih dolazaka (10 % rast) i skoro 12 miliona ostvarenih noćenja (rast oko 7%) i ostvareno oko 960 miliona eura prihoda od turizma, što je takođe rast od 8,9% u odnosu na 2016. godinu. Istakla je da kada je u pitanju struktura turista značajniji rast zabilježen sa tržišta Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Rusije, Austrije i Poljske.

Takođe, direktorica Radak Kukavičić je predstavila “Program rada NTO CG za 2018. godinu” i “Finansijski plan za 2018.godinu” koji su usmjereni ka povećanju broja turista sa prioritetnih emitivnih tržišta, podsticanju diverzifikacije i inovacije proizvoda, produženju turističke sezone i smanjenju sezonalnosti, jačanju marketinga, javno-privatnih partnerstava, efikasnosti upravljačke mreže i kapaciteta turističke privrede.

Skupština je usvojila ove materijale i konstatovala da je NTO CG i u 2017. godini sve aktivnosti realizovala kvalitetno i u obimu i intezitetu u skladu sa raspoloživim budžetom, što je značajno doprinijelo poboljšanju imidža i prepoznatljivosti zemlje kao turističke destinacije na međunarodnom tržištu i ostvarenju pozitivnih trendova u turističkom prometu tokom prethodne godine.

Na osnovu glasova predstavnika, u skladu sa procedurom, izabrani su i novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora NTO CG, za četvorogodišnji period, u sastavu: Damir Davidović, Milena Mijajlović, Ahmet Zajmović, Vanja Krgović Šarović, Predrag Jelušić (Izvršni odbor) i Jelena Jovetić, Vesna Simović, Amel Dedeić (Nadzorni odbor).


Zvanični sajt turizma Crne Gore