barer
prijavi smještaj

Novi sadržaji obogatiće turističku ponudu Bara

16.04.2018.

Od jednog lučkog grada, Bar je postao prestižna destinacija zahvaljujući dobroj promociji, ali i sve kvalitetnijoj turističkoj ponudi, koja će novim sadržajima učiniti ovaj grad još atraktivnijim.

Posebno je napravljen pomak u posljednjih desetak godina, od kada je lokalna turistička organizacija počela i valorizaciju Skadarskog jezera, kao i zaleđa barske opštine.

“Turizam u Baru postao je jedan od značajnijih resursa s obzirom da je donedavno bio i jedini industrijski grad na Crnogorskom primorju. Rezultati posjećenosti su iz godine u godinu sve su bolji kako domaćih tako i stranih gostiju. Trenutno na barskoj rivijeri borave 1.652 gosta i za prva dva mjeseca ostvareno je 4.200 noćenja”, kazala je direktorica TO Neda Ivanović prilikom objavljivanja rezultata po osnovu javnog poziva za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Bar.

Ovo je još jedan projekat koji sprovodi turistička organzacija u posljednje vrijeme i koji je svrstava među prve u Crnoj Gori koja je izdvojila 10 odsto sredstava od boravišne takse, koja su za 2016. godinu iznosila 60.000 eura.

Naime ova sredstva su raspodijeljena za deset projekata koji su ispunjavali uslove koji su traženi javnim konkursom od 18, koliko je bilo prijavljeno.

Sredstva po prvom javnom pozivu TO Bar dobili su: “Mas Trade” za projekat “Kulturna mapa, brošura, kartografske podloge za mape” 10.950 eura, Kulturnom centru je za sanaciju i rekonstrukciju Crkve Svete Katarine opredijeljeno 10.000 eura, Hrvatskom kulturnom društvu za “3D Starog Bara” 3.000 eura, dok je NVU Centar za geopolitiku za projekat “Bar ukratko” po procjeni stručnog žirija zavrijedio 8.000 eura.

NVO Društvo maslinara je za rekonstrukciju Starog mosta “Suvi potok” dobilo 4.000 eura, NVO 3D ARCH za promociju Starog Bara u 3D 6.000 eura, a JP Kulturni centar Bar za monografiju “Trideset godina Barskog ljetopisa” 9.000 eura.

NVO Mediteranski centar fotografije će projekat “Suvomeđe” realizovati uz podršku TO Bar u iznosu od 3.000 eura.

Isti iznos su dobile i NVO Bubulj za izradu turističko-kulturnih spotova i NVO Mediteranski centar fotografije za Brošuru tradicionalna kuhinja.

 

U žiriju, pored Anastazije Miranović, koja je ovom prilikom obrazložila odluke, bili su i Svetlana Gažević i Ilija Stojović.

Miranović je navela da je javni poziv trajao 45 dana i da će TO Bar sa svima pojedinačno sklopiti ugovor s obzirom da se radi o različitim projektima.

“Turistička organizacija Bar je prva u Crnoj Gori prepoznala potrebu za realizaciju ovakvih projekata, za koje svakako postoji i zakonska obaveza. Dosta projekata koji su pristigli na prvi javni poziv bili su vezani za Stari grad Bar. Većina aplikanata je iz Bara, ali prijave su bile i iz drugih crnogorskih gradova”, navela je Miranović, ističući da je kulturna baština grada Bara veoma raznolika od materijalne, preko pokretne, nepokretne, do nematerijalne baštine, a aplikanti su “pokrivali” sve te sfere kulturne baštine, kako od najbrojnijih vezanih za područje Starog Bara, tako i za podneblje Crmnice, Krajine…

Miranović je, takođe, istakla da ovo nije bio javni poziv za izradu projekata, nego upravo za njihovu realizaciju.

“To je urađeno jer je praksa pokazala da projekti za koje se aplicira završe negdje ‘u ladicama’ i ne realizuju se”, kazala je Miranović, dodajući da su pravo na podnošenje zahtjeva imale javne ustanove, nevladine organizacije i pravna lica.

U ime firme “Mas Trade” poznati crnogorski fotograf Lazar Pejović je objasnio da su se prilikom apliciranja rukovodili procjenom da su savremene forme promocije crnogorskog turizma nedovoljno zastupljene.

“S obzirom da je TO Bar pionir u državi u svim inovacijama u turizmu u smislu metodologije promocije, razvoja komunikacionih instrumenata i djelovanja na terenu, željeli smo da stvorimo adekvatne kartografske podloge koje bi se mogle implementirati u savremenim komunikacionim kanalima”, kazao je Pejović.

Direktor Kulturnog centra Bar Ćazim Nikezić je zahvalio na podršci za realizaciju dva značajna projekta sanaciju i rekonstrukciju Crkve Svete Katarine i izradu monografije “Trideset godina Barskog ljetopisa”.

On je najavio da će na novom javnom pozivu ponovo aplicirati za dodatna sredstva za rekonstrukciju Crkve Svete Katarine.

Uskoro Trasa Starog Čira” i uređenje četiri pećine

Direktorica TO Bar Neda Ivanović kazala je da je ovih dana raspisan i drugi konkurs po kojem će za istu namjenu biti raspodijeljeno 69.000 eura od boravišne takse za 2017. godinu.

“Po pitanju projekata koji su pristigli na prvi konkurs, zadovoljni smo brojem, a i kvalitetom projekata koji će valorizovati našu kulturnu baštinu u turističke svrhe. TO Bar je osim ovog javnog poziva za raspodjelu sredstava od boravišne takse, raspisala i konkurs za izgradnju fontane na Trgu Vladimira i Kosare, koji se raspisuje treći put, jer na prethodna dva nijesmo dobili rješenja koja zadovoljavaju uslove”, istakla je Ivanović, te podsjetila da je takođe u toku i priprema konkursa za uređenje četiri kružna toka u Baru, ali i da se intenzivno radi na projektima “Trasom Starog Ćira, uređenju četiri pećine u barskom zaleđu, projektima “Stazom orhideja, “Stazom endemskog bilja i “Stazom ljekovitog bilja.

 

Izvor: CdM


Zvanični sajt turizma Crne Gore