Detaljna pretraga

Turistička organizacija Bijelo Polje

Zadaci organizacije su :

 • Unapređenje, promocija i prezentacija izvornih vrijednosti Opštine Bijelo Polje, putem raznih propagandnih sredstava (grafičkih – plakati, prospekti, štampane publikacije, turističke mape, video materijala, web sajta, reklamnog materijala i sl. ), organizovanje i učestvovanje na sajmovima i berzama turizma, organizovanje posebnih prezentacija i aktivnosti na izdavačkoj djelatnosti u cilju što bolje propagande.
 • Stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji Opštine,
 • Saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja za predmet poslovanja imaju turističko ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja razvoja politike turizma na teritoriji opštine Bijelo Polje.
 • Podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, sportskih i drugih manifestacija,koje doprinose i podstiču promociju turističke ponude,
 • Podsticanje aktiviranja područja Opštine koja nisu ili su nedovoljno uključena u turistički promet,
 • Podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštiti i očuvanju turističkih prostora, životne sredine i kulturnog nasljeđa,
 • Realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji Opštine
 • Pružanje servisnih usluga i informacija turistima,
 • Organizovanje turističko – informativnih biroa u turističkim mjestima,
 • Evidentiranje i praćenje turističkog prometa na teritoriji opštine,
 • Saradnja sa organima i tijelima Opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji Opštine,
 • Saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima,
 • Saradnja sa svim turističkim organizacijama,
 • Sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene kvaliteta turističke ponude i proizvoda na teritoriji Opštine,
 • Izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije
 • Obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističke ponude Opštine.

Informacije o lokaciji

 • Region: Sjeverni region
 • Mjesto: Bijelo Polje
 • Adresa: Ulica Slobode 4.

Zvanični sajt turizma Crne Gore