Detaljna pretraga

Torine

U blizini Petnjice nalazi se i jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Crnoj Gori – lokalitet Torine, u Radmanskoj klisuri, sa čuvenom zazidanom pećinom. Torine su najvrednije i najbogatije nalazište iz mlađeg bronzanog doba – eneolita. Tu je pronađena jedinstvena ženska figurina stara 5000 godina. Figurina predstavlja nagu ženu sa realistično prikazanim torzom i karakterističnom petougaonom glavom, bez urezanih motiva i ukrasa.

Na dubini od svega pola metra, na ovom lokalitetu otkrivena je i kuća iz bronzanog doba, u kojoj je, oko ognjišta, nađen veliki broj cijelih keramičkih sudova, koštanih alatki, pijuka od jelenskih rogova, igala, šila i probadača. Sve ukazuje na to da se radi o ljetnjem sezonskom naselju, preteči današnjih katuna. Na ovom lokalitetu pronađena je i poznata ogrlica od vučjih zuba, bakarne igle i keramika. Pronađeni predmeti čuvaju se u Polimskom muzeju u Beranama.

Informacije o lokaciji

  • Region: Sjeverni region
  • Mjesto: Petnjica
  • Adresa: Torine

Zvanični sajt turizma Crne Gore