Detaljna pretraga

Sportski centar Cetinje

Osnovna djelatnost i djelatnost od posebnog interesa ovog sportskog centra se odnosi na pružanje usluga u oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i sportske rekreacije, pružanje usluga takmičarskom sportu, održavanje postojećih i gradnju novih sportskih objekata, podsticanje i razvijanje sa drugim srodnim organizacijama i sistematski rad na zadovoljavanju potreba građana i drugih korisnika iz sfere sporta i fizičke kulture.

  • + 382 (0)41 234 630
  • +382 (0)41 234 634
  • jpscc@t-com.me

Informacije o lokaciji

  • Region: Centralni region
  • Mjesto: Cetinje
  • Adresa: Obilića bb

Zvanični sajt turizma Crne Gore