Detaljna pretraga

Nacionalni Park Prokletije

Hidrografija: glacijalna jezera (Hridsko, Visitorsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, jezerce na Vezirovoj Bradi, jezerce na Treskavcu, Koljindarsko i dr.), veći i manji vodotoci, vrela i izvori pitke i mineralne vode, rijeke, podzemni izdani i planinske lokve.

Hridsko-Ridsko jezero:

 • Nadmorska visina 1.970 m

 • Površina od 33-36.000 m, zavisno od vodostaja

 • Maksimalna dubina 4 m

Klima: Kontinentalna, planinska i subalpska. Zime su veoma oštre i duge, a ljeta svježa i kratka. Srednje godišnje temperature vazduha od 2-7°C. Maksimalna količina padavina izlučuje se u kasnu jesen i prvi dio zime. Sniježni pokrivač je prosječne debljine 15cm i zadržava se od 90 - 210 dana.

Reljef je razuđen, sa brojnim visovima, klisurama, strmim padinama, riječnim dolinama alpskog tipa i drugim prirodnim fenomenima. Ističu se sledeće zone: Karanfilsko-Bjelička (najkrševitiji dio ovog područja, sa brojnim vrhovima preko 2.000 mnv); Visitorska; Zona Bogićevice; Zona Bora i Kofiljaće; Staračko-zavojska zona.

Rezervati :

 •  Hridsko jezero
 •  Volušnica

 • +382 (0)20 658 071
 • +382 (0)20 658 071
 • npcg@nparkovi.me
Na jezero
Na planinu

Informacije o lokaciji

 • Region: Sjeverni region
 • Mjesto: Plav
 • Adresa: NP Prokletije

Zvanični sajt turizma Crne Gore