barer
barer
prijavi smještaj

Unošenje hrane i pića

Hrana koja čini dio putničkog prtljaga a namijenjena je za korišćenje tokom putovanja ne podliježe inspekcijskom pregledu.

U Crnu Goru se mogu unijeti proizvodi za ishranu djece i dijetetska hrana koja se koristi iz zdravstvenih razloga, a pod uslovom da ne zahtijevaju poseban način čuvanja. Ti proizvodi moraju imati deklaraciju i neoštećenu ambalažu. 

Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, gljive, sirove kafe, začine, čajeve, ukupne težine do kilogram, kao i litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži i sa deklaracijom.

Dozvoljeno je unošenje dva litra drugog pića, koje takođe mora biti deklarisano i u originalnoj ambalaži, kao i unošenje do pet litara flaširane vode u originalnoj ambalaži. 

Kombinovana i ostala hrana koja je upakovana, deklarisana, namijenjena za direktno konzumiranje, a ne zahtijeva posebni temperaturni režim čuvanja, u originalnoj ambalaži, osim ako se trenutno koristi, može se unijeti u ukupnoj količini do kilograma - sendviči, keks i ostalo.

 

 

 

Zvanični sajt turizma Crne Gore