Projekti

Format: 2015-08-03
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Crna Gora kroz fondove i programe Evropske unije (EU) dobija podršku za projekte i aktivnosti kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) koji je namijenjen državama sa statusom potencijalnog kandidata i sa statusom kandidata za članstvo u EU u periodu od 2007. do 2013. godine.

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta, Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Sveučilišta u Dubrovniku, Nacionalne turističke organizacije Crne Gore  kao i predstavnici  Zajedničkog tehničkog sekretarijata. 

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter