Istrazivanje trzista

Format: 2016-02-09
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Ono što je jedinstveno i korisno u ovom istraživanju za turističku privredu i organizacije je moćan alat za donošenje odluka, planiranje, razvoj proizvoda, marketing i prodaju

Nacionalni godišnji „Guest Survey“ je već od 2007. godine fokusiran je na turiste koji su već posjetili Crnu Goru. Analiza rezultata je dala informacije o profilu turista, zadovoljstvu boravkom, kao i o nivou cijena/kvaliteta i potrošnji.

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je  u okviru koncepta praćenja uticaja turizma na ekonomiju zemlje, sprovela  istraživanje među turistima koji su boravili na odmoru u Crnoj Gori.

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je u okviru koncepta praćenja uticaja turizma na ekonomiju zemlje, sprovela  istraživanje među turistima koji su boravili na odmoru u Crnoj Gori.

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore je u okviru koncepta praćenja uticaja turizma na ekonomiju zemlje, sprovela istraživanje među turistima koji su boravili na odmoru u Crnoj Gori.