Biznis

Format: 2015-03-28
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Ono što je jedinstveno i korisno u ovom istraživanju za turističku privredu i organizacije je moćan alat za donošenje odluka, planiranje, razvoj proizvoda, marketing i prodaju

Nacionalni godišnji „Guest Survey“ je već od 2007. godine fokusiran je na turiste koji su već posjetili Crnu Goru. Analiza rezultata je dala informacije o profilu turista, zadovoljstvu boravkom, kao i o nivou cijena/kvaliteta i potrošnji.

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Crna Gora kroz fondove i programe Evropske unije (EU) dobija podršku za projekte i aktivnosti kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) koji je namijenjen državama sa statusom potencijalnog kandidata i sa statusom kandidata za članstvo u EU u periodu od 2007. do 2013. godine.

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter
Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Sastanku su prisustvovali predstavnici Hrvatskog hidrografskog instituta, Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, Sveučilišta u Dubrovniku, Nacionalne turističke organizacije Crne Gore  kao i predstavnici  Zajedničkog tehničkog sekretarijata. 

Email Podijeli Share on Twitter Share on Twitter

Pages