Srednjovjekovni gradovi i tvrđave

Ocijeni >

Srednjovjekovni gradovi i tvrđave

Teško je odoljeti šarmu srednjovjekovnih gradova i tvrđava na crnogorskom primorju: Budva, Kotor, Risan, Perast, Herceg-Novi, Bar, Ulcinj...

U njima se dodiruju i prepliću vizantijske škole i romanički, gotički, barokni maniri u arhitekturi, kamenoj plastici, slikarstvu. Grad Kotor je, kao dio svjetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a.

Dobro je očuvan i znatan dio stare vjerske arhitekture. Monumentalnošću i ljepotom izdvajaju se manastiri Morača, Piva, Sveta trojica, Đurđevi stupovi, Savina, Ostrog, jedno od najvećih svjetskih svetilišta. Zatim katedrala Svetog Tripuna, crkva Gospa od Škrpjela,... Od islamskih sakralnih objekata ljepotom se izdvaja  Husein-pašina džamija u Pljevljima.

Korisni linkovi: Tradicija i nacionalno blago I Istorija i tradicija