Sport i rekreacija

Ocijeni >

Nakon razgledanja muzeja i zdanja stare prestonice, otkrijte tajne Lovćena.

Skoro svi vrhovi, prevoji u Nacionalnom parku su vidikovci. Do mauzoleja na Jezerskom vrhu od Cetinja

Treba preći 20 km puta, a onda savladati 461 stepenik. Markirane pješačke i biciklističke staze na Lovćenu i prema Rijeci Crnojevića nisu zahtjevne ali su atraktivne. Ivanova korita su ljeti izletište za porodicu, zimi skijalište za početnike. U Avanturističkom parku na Ivanovim koritima očekuje vas penjanje, veranje i drugi zadaci na 20.000 kvadrata gustih krošnji bukava. Uzbuđenja na Lovćenu nude i tradicionalna Brdska trka, kao i Viteške igre, 13. jula.