Ruta 4: Krug oko Korita

Ocijeni >


Krug preko KoritaJedan kameni grad na brdu, jedan vojvoda. Prva kapija između dimenzija. Pogled u grlo sokola.

Nizbrdica i kamen kao terapija za duh i tijelo. Šanzelize i Ginza. Druga kapija između dimenzija ... 

Info: Rute nijesu preporučljive za velike kampere i neiskusne vozače mobilnih kamp kućica! 

Više informacija o ruti: