A A A
Ocijeni >

U Budvi je sinoć otvoren kongres Njemačkog turističkog udruženja DRV, koji se održava pod pokroviteljstvom crnogorske Vlade.

Na kongresu, koji će trajati tri dana, učestvuje oko hiljadu predstavnika njemačke turističke privrede.

DRV okuplja nekoliko hiljada najvećih njemačkih turoperatora, turističkih agencija, avio-kompanija i osiguravajućih društava. 

Oko 80 odsto ukupnog turističkog prometa u Njemačkoj, organizuje se preko članica DRV udruženja, a kongres u Budvi i boravak njemačkih turističkih privrednika u Crnoj Gori, biće prilika da se razgovara o ostvarenim rezultatima i budućim planovima. 

Za kongres njemačkih turističkih privrednika u Budvi i Bečićima, angažovano je 25 vodiča koji govore njemački jezik, a u saradnji sa turističkim fakultetima u Budvi, Kotoru i Baru i veći broj volontera.