A A A
Ocijeni >

GIZ projekat „Podrška razvoju turističkih destinacija u centralnom  i sjevernom dijelu Crne Gore“ (finansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj SR Njemačke i Ministarstva spoljnih poslova Vlade Kraljevine Norveške), a u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i opštinskim turističkim organizacijama centralnog i sjevernog dijela Crne Gore, organizuje seriju seminara namijenjenih:

-  Početnicima koji svoju šansu vide u biznisu u turizmu, malim i srednjim preduzećima i porodičnim biznisima u turizmu;

-  Biznisima koji žele da unaprijede svoj posao, poboljšaju prihode ili profesionalni nivo zaposlenih;

-  Zaposlenima koji žele da unaprijede znanja i stručnost;

-  Ponuđačima svih vrsta smještaja: izdavaocima soba, apartmana, kampova, malim hotelima, eko i etno naseljima, pružaocima usluga za hiking i biking, usluga rentiranja opreme u turizmu itd;

-  Ugostiteljima: kafeima, nacionalnim restoranima, vinskim podrumima, domaćinstvima koja su dio tematskih  staza;

-   Proizvođačima suvenira i ostalim zanatskim proizvođačima koji su uvezani u turističku ponudu;

-   Sportskim društvima i klubovima koja pružaju usluge u turizmu; 

Seminari će biti održavani u cjelodnevnim i poludnevnim terminima u danima vikenda, na raznim lokacijama centralnog i sjevernog dijela Crne Gore.    

Nakon pohađanja seminara svaki učesnik/ca dobija:

- Priručnik na temu seminara koji je pohadjao/la, kao i sav prateći materijal obuke.

- „Potvrdu o učešću”, koju će moći kasnije da koristi prilikom aplikacija za kredite ili subvenicije.

Troškovi učešća na seminarima, kao što su kotizacija, dnevni troškovi, radni materijali, su pokriveni donacijom Ministarstva spoljnih poslova Vlade Kraljevine Norveške i Ministarstva za ekonomsku saranju i razvoj SR Njemačke.

 

PRIJAVLJIVANJE GIZ Podgorica (Njemačka međunarodna saradnja)

Tel. 020/ 208 020, 208 021

Svaki radni dan od 10.00 - 15.00 h

U prilogu pogledajte program  odrzavanja seminara: