A A A
Ocijeni >

Stalna postavka u Muzeju je podijeljena u četiri dijela - istorijski, arheološki, kulturno-istorijski i etnološki. Gradski muzej i galeriju prošle godine je posjetilo gotovo 55 hiljada ljudi, a čak 50 hiljada posjetilo je izložbu “Mirtis - licem u lice sa stvarnošću”. Prema podacima JU Muzeji i galerije, među posjetiocima su đaci, građani i stranci.

“Imamo organizovane posjete osnovaca i srednjoškolaca, naročito dok traje školska godina. Djeca dolaze iz raznih gradova, ali muzej najviše posjećuju stranci”, saopšteno je “'Vijestima”' iz JU “Muzeji i galerije”.

Istakli su da posjetioci u Modernoj galeriji imaju priliku da vide izložene slike najvećih crnogorskih umjetnika 20. vijeka - Petra Lubarde, Dada Đurića, Branka Filipovića File... Ovo područje je u toku burne istorije bilo poprište sukoba i ratova, te je stoga, dijelom, nestao dio kulturnog nasljeđa, ali u Muzeju se čuvaju rijetki i veoma stari primjerci kulturno-istorijskog blaga.

”Zainteresovani trenutno imaju mogućnost da vide izložbu pojaseva Crne Gore, autora Vladislava Ivanovića. Pojasevi, predstavljeni na ovoj izložbi, daju hronološki pregled muških i ženskih pojaseva izrađenih od tekstila, kože, metala, izrađenih na raznovrsne načine. Ova izložba nas kratko vrati u prošlost i podsjeti na neke čari minulih vremena'”, rekao je kustos Muzeja.

Muzej Podgorice je osnovan osmog aprila 1950. godine prvo kao sabirni centar za budući muzej, a 1961. godine preimenovan je u Zavičajni muzej. Kao Muzeji i galerije Titograda, odnosno Podgorice, postoji od 1974. godine, kada je institucija spojena sa Modernom galerijom i Galerijom Rista Stijovića.

Izvor: www.montenegro.travel