Ocijeni >

Na ulazu u Bokokotorski zaliv na poluostrvu Luštica nalazi se plaža Dobreč. Na ovu plažu se može doći jedino morem. Nema pristupnih puteva sa kopna.

Plaža je pjeskovita sa kombinacijom šljunka, dugačka je 70 m, a površina joj je 600 m². Zaleđe plaže je potpuno prirodno. Da bi se i na samoj plaži očuvala prirodnost i stvorila se harmonija sa zaleđem, svi objekti na plaži su urađeni isključivo od kamena i drveta. Koliko je vođeno računa o svim elementima dovoljno govori podatak da je ova plaža među prvima dobitnik Plave zastavice - najvećeg priznanja za vrhunski kvalitet koji može dobiti neka plaža.