A A A
Ocijeni >

Interesevonja izraelskih turista za Crnu Goru je veliko, stoga je neophodno uspostaviti bolju avio vezu između ove dvije zemlje, ocijenio je ambasador Izraela na nerezidencijalnoj osnovi Josef Levi u razgovoru sa ministarom održivog razvoja i turizma Predragom Sekulićem

Sekulić je istakao da vlada veliko interesovanje turističkih agencija za postsezonu, kada su u Izraelu godišnji odmori, te da se iz tog razloga sa turističkom privredom, turoperaterima i avio prevoznicima radi na kreiranju paket aranžmana za ovo tržište. 

Prema njegovim riječima postoji interesovanje izraelskih firmi i u oblasti ekologije. 

"Sekulić je pohvalio visok stepen tehnološke opremljenosti izraelskih firmi u ovoj oblasti i istakao da se Crna Gora trudi da ispoštuje najviše standarde kada je u pitanju zaštita životne sredine", navodi se u saopštenju Ministarstva odživog razvoja i turizma.