KIC Budo Tomović

 
Ocijeni >

Kulturno informativni centar (KIC) "Budo Tomović" je javna ustanova kulture čiji je osnivač Glavni Grad Podgorica.

Jedan je od najvažnijih kulturnih centara u Republici čija djelatnost obuhvata organizovanje svih vrsta umjetničkih manifestacija i programa kao i kongresa, tribina i promocija.