KIC Budo Tomović

 
Ocijeni >

Kulturno informativni centar (KIC) "Budo Tomović" je jedan je od najvažnijih kulturnih centara u Crnoj Gori, čija djelatnost obuhvata organizovanje svih vrsta umjetničkih manifestacija, programa kao i kongresa, tribina i promocija.