Crkva Svetog Petra i Pavla

 
Ocijeni >

Najstarija crkva u Nikšiću je crkva Sv. Petra i Pavla. Čuvena je po freskama svetaca čija imena nosi, kojima u Crnoj Gori nema konkurencije.

Fresko dekoracija je urađena u XVI vijeku, a sama crkva se prvi put u istorijskim izvorima pominje 1362. godine, kada je potpisano primirje između Kotorana i Vojinovića. Prvobitna, srednjovjekovna crkva Sv. Petra i Pavla bila je izrazito malih dimenzija i rustične obrade. Po narodnom predanju, Otaš Kosorić je proširio Petrovu crkvu 1690. godine, a zapadni dio je najvjerovatnije dograđen u drugoj polovini XVIII vijeka, dok se izgradnja zvonika, sa proširenjem otvora na crkvi, vezuje za 1879. godinu. Za dozidani dio, u donjim partijama, upotrijebljeni su stećci sa obližnje nekropole.