Ocijeni >

Risanska plaža se nalazi u dijelu obale od Risna prema Strpu.

 Šjunkovita je, duga 100 m, široka 10 m, pogodna za lječilišni turizam i rekreaciju.