Crkva Svetog Nikole u Nikoljcu

 
Ocijeni >

Niko danas ne može pouzdano da kaže kada je postavljen kamen temeljac crkve Sv. Nikole u Nikoljcu, kod Bijelog Polja, osim da se pod imenom Nikoljac u istorijskim spisima iz XVI i XVII vijeka pominju i naselje i manastir. Bila je poznata kao centar monaha čuvenih po prepisivačkoj vještini.

Unutrašnjost crkve, ukrašena fresko – slikarstvom sedamdesetih godina XVI vijeka, očuvala se gotovo u potpunosti. Ikone bogato izrezbarenog ikonostasa djela su naših čuvenih majstora: Kozme, Radula, Maksima Tujkovića i Simeona Lazovića. Riznički fond Nikoljca je bogat i raznovrstan (ikone, metalni obredni predmeti, knjige).