A A A
Ocijeni >

Na 89 plažnih lokacija na Crnogorskom primorju kvalitet morske vode je zadovoljavajući, saopštila je za Pobjedu Sandra Radulović, menadžer u pres službi JP Morsko dobro.

Analize je 8. juna radio Meteorološki zavod Crne Gore, shodno odbredbama Zakona o vodama i Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji voda.

„Zavod je 13. juna ponovio uzorkovanje i analizu kvaliteta morske vode na četiri sporne lokacije. Sada imamo rezultat koji je pokazao da je i na tim mjestima kvalitet morske vode na zadovoljavajućem nivou“, kazala je Sandra Radulović. 

Prilikom prvog mjerenja, negativni rezultat kvaliteta morske vode zabilježen je u Baru na plaži Princes na Topolici, u Orahovcu na kupalištu hotela Amfora, u Bijeloj na plaži hotela „Delfin“ i na centralnoj plaži u Meljinama.

„Imamo redovne programe praćenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima tokom ljeta, u skladu sa naacionalnim i međunarodnim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, voda i mora“, istakla je Radulović. 

Uzroci se uzimaju u petnaestodnevnim intervalima tokom ljetnje kupališne sezone, od maja do oktobra. Voda koja se analizira mora biti propisno uzeta sa središnjeg dijela kupališnog prostora, na dubini od jednog metra, 30 centimetara ispod površine.