Crkva Sv. Đorđa

 
Ocijeni >

Crkva Sv. Đorđa u Gusinju podignuta je na mjestu starijeg objekta, 1926. god. Po zapisu na ploči saznaje se da je podignuta prilozima pravoslavnog stanovništva.

Crkva je jednobrodne osnove, zidana od neobrađenog, pritesanog kamena. Pod je od kamenih ploča, a krovni pokrivač od šindra. Otvori imaju kamene okvire sa ličnim završecima. Ikonostas je rad Petra Čolanovića iz 1926. god. Ikone su rađene u tehnici ulje na platnu. U crkvi je 50 – tak štampanih ruskih knjiga, od kojih sedam iz XVIII vijeka. U crkvi se nalaze i dva filigranska krsta i još 10 – tak ikona.