Ocijeni >

Osnovan je 2009 god. Klub ima 4 sekcije: avio modelari, raketari, paraglajdisti i ultra laka avijacija. Sekcije avio modelara i raketara se sastaju tri puta nedjeljno. Broji 47 članova. Aero klub "Pljevlja" je član Vazduhoplovnog saveza CG.