A A A
Ocijeni >

Danas je u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održana prva konstitutivna sjednica Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta kojom je predsjedavao predsjednik Tenderske komisije, ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.

Članovi Tenderske komisije razmatrali su i usvojili Plan rada Tenderske komisije za 2013. godinu, definisali prioritetne projekte i rokove za pripremu tenderske dokumentacije, a u cilju efikasnijeg rada ovog tijela formirani su radni timovi i određeni njihovi koordinatori i to prema sljedećim tematskim cjelinama: kapitalni projekti, turistički projekti, valorizacija lokaliteta bivše vojne imovine i projekti obuhvaćeni planskim dokumenatima od posebnog značaja.

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta obrazovana je Odlukom Vlade Crne Gore od 27. februara 2013. godine i predstavlja kontinuitet u realizaciji obaveza iz djelokruga rada predhodne Tenderske komisije za turizam, a koji je navedenom Odlukom proširen za određeni broj novih valorizacionih projekata.

U inoviranom sazivu Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta su, Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma – predsjednik i članovi: Dragan Samardžić, viceadmiral u ministarstvu odbrane, Damir Rašketić, sekretar ministarstva finansija, Sanja Lješković, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma za upravljanje prostorom, Olivera Brajović, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma za turistički razvoja, Nebojša Popović, sekretar sekretarijata za razvojne projekte, Čeda Milinić, predstavnik Samostalnih sindikata CG,  Goran Jovetić, savjetnik potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansije i Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine.

U djelokrugu rada Tenderske komisije je valorizacija turističkih lokaliteta, i to:

-       Lokaliteti obuhvaćeni državnim studijama lokacija u okviru Prostornog plana za područje posebne namjene Morsko dobro; Lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene za Durmitorsko područje i Prostorno urbanističkim planovima opština, Bjelasica i Komovi;

-       Ada Bojana, Velika plaža, Vojno-turistički kompleks ˝Valdanos˝, HTP „Ulcinjska rivijera“ Kamp Neptun, Motel Šaš sa Vladimir ekonomijom u Ulcinju;

-       Žabljak Crnojevića i Vranjina sa Lesendrom na Skadarskom jezeru,

-       NTC Marina Kotor, Vojno-turistički kompleks ˝Bigovo-Trašte˝ u opštini Kotor;

-       Lokalitet koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine, Hotel „Park“ sa pripadajućim zemljištem i plažom u Bijeloj, Lalovina komanda - PKL i Lalovina iznad magistrale u Meljinama, Kasarna ˝Gornji Klinci˝, Ostrvo Mamula u opštini Herceg Novi;

-       Uvala Masline - ˝Utjeha˝ za rt Odrač u opštini Bar;

-       Vojno-turistički kompleks ˝Ostrvo cvijeća˝ i zemljište "Prevlaka", u Tivtu;

-       Kasarna ˝Mediteran˝ i Kasarna "Radoje Dakić" na Žabljaku;

Vojna skladišta “Morinj”, “Dobre vode”,  “Studeničke glavice”, "Kožara", "Moćevac" - Mali logor u Pljevljima; "Kopita" u Kolašinu itd.