Iznad oblaka, Ćupovi, Kolašin

Autor: Darko Peković