Free climbing

Ocijeni >

Free climbing je još mlada sportska disciplina u Crnoj Gori, ali ima mjesta za one koji žele da se oprobaju ili da vježbaju stečene vještine na uređenim stijenama. I to u gradovima ...

Free climbing je još mlada sportska disciplina u Crnoj Gori, ali ima mjesta za one koji žele da se oprobaju ili da vježbaju stečene vještine na uređenim stijenama. I to u gradovima ...

Poligoni za free climbing  Podgorica: U zaseoku Smokovac, na samom izlazu iz kanjona Morače, najpoznatiji je poligon za slobodno penjanje u Crnoj Gori. Manje zahtjevna je uređena  stijena  i na brdu Ljubović, u samom centru grada. Nikšić: U blizini manastira Ostrog, u selu Povija, nalazi se penjalište sa smjerovima različitih visina. Tu su i dvije vještačke stijene, jedine u Crnoj Gori:  na spoljašnjem zidu Doma Revolucije, svima dostupnom,  i u unutrašnjosti Sportskog centra. Kotor: Iznad autobuske stanice je penjalište sa čvrstom i zahtjevnom stijenom.  U Ljutoj i Dobroti ima oko deset smjerova namijenjenih početnicima. Herceg Novi: Manja vježbališta su opremljena na stijenama Čakotin i Šilobod, kao trening poligoni za speleologe i penjače, iznad samog grada.

Kolašin: Poligon za slobodno penjanje u stijeni opremljen je u selu Rijeka Mušovića, na putu od Kolašina prema skijalištu Jezerine.Rožaje: Nekoliko kilometara od Rožaja prema Novom Pazaru, u kanjonu Ibra,  opremljeno je pored puta jedno penjalište.