Zbog bezbjednosti birajte uređena kupališta

A A A
Ocijeni >

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) apelovalo je na građane i turiste da za odmor i rekreaciju biraju uređena i izgrađena kupališta na kojima se poštuju strogi bezbjedonosni kriterijumi.

z JPMD su, povodom povremenih loših vremenskih prilika i incidenata na nekim od manje pristupačnih plaža na crnogorskom primorju, objasnili da uslovi za bezbjednost na uređenom kupalištu podrazumijevaju organizaciju spasilačke službe i obilježavanje kupališta sa morske strane.

„Spasilačka služba se sastoji od najmanje jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore“, kaže se u saopštenju JPMD.

U slučaju  nevremena, kako su naveli, spasilac je dužan da na kuli za spasioce ili spasilačkom punktu, u skladu sa uslovima za kupanje svakog dana istakne signalizacione zastavice, a u neposrednoj blizini mora biti postavljena tabla na kojoj je jasno i vidno objašnjeno značenje svake od tri istaknute zastavice.

„Prema standardima koriste se zastave u tri boje koje obilježavaju zelena - bezbjedno i bezopasno kupanje, žuta - kupanje je ograničeno i može biti opasno, crvena - kupanje je zabranjeno“, precizira se u saopštenju.

Iz JPMD objasnili su da se, tabla sa informacijama o bezbjednosti kupača, postavlja na ili u blizini spasilačke kule ili punkta i treba da sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, naziv plaže, jasno objašnjenje boja zastavica i druge informacije koje su bitne za bezbjednost kupača na plaži.

„Obavezno obilježavanje kupališta vrši se na moru i to postavljanjem plutajuće ograde sastavljene od međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100 metara od obale“, naveli su iz JPMD.

U tako ograđenom vodenom prostoru kupališta zabranjen je, kako se navodi, ulazak svih plovila.

„Prostor namjenjen za kupače mora biti ograđen i odvojen od zone namjenjene za sportsko-rekreativne aktivnosti“, rekli su iz JPMD.

Oni su kazali da kupalište može biti sa kopnene strane vidno obilježeno drvenim stubićema visine do 60 centimetara, koji su međusobno adekvatno povezani.

„Za razliku od uređenih i izgrađenih kupališta, neuređeni djelovi obale, poput Crvene plaže, ne ispunjavaju prethodno nabrojane bezbjedonosne standarde, nemaju angažovane spasilačke službe, signalizacione zastavice, kao ni ograničen dio akvatorija bezbjedan za plivače“, objasnili su iz JPMD.