Za 15 dana prodato 5.200 ulaznica za NP Lovćen

A A A
Ocijeni >

Naplata ulaznica u Nacionalnom parku Lovćen počela je 8. jula i do 23. jula prodato ih je oko 5.200, saopšteno je na 24. sjednici Upravnog odbora Nacionalnih parkova Crne Gore NPCG.

Na sjednici Upravnog odbora NPCG-a razmatrano je nekoliko tačaka, prije svih Informacija o najznačajnijim aktivnostima JP u periodu jun - jul i Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za 2014. godine na kraju drugog tromjesječja. 

"Upravni odbor je informisan o procesima vezanim za kapitalne investicije u NP Durmitor i NP Biogradska gora, odnosno, da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremilo građevinsku dozvolu za izgradnju restorana Crno jezero, da je u toku dobijanje kredita za rekonstrukciju tog objekta, kao i da je javni poziv - tender završen i da je izabran najpovoljniji ponuđač sa cijenom 275.000 eura“, saopšteno je iz NPCG-a.

Kad je izgradnja hotela i restorana na Biogradskoj gori u pitanju, Upravni odbor je obaviješten da je završena izrada i revidovanje glavnih projekata, da je predat zahtjev za dobijanje građevinske dozvole Opštini Kolašin. 

Očekuje se i da će Direkcija javnih radova u kratkom roku raspisati tender za izvođača građevinsko – zanatskih radova. Za dobijanje građevinske dozvole neophodano je i rješenje Agencije za zaštitu životne sredine, čije dobijanje je u toku. 

Članovi UO su obaviješteni i da je završen i opremljen Centar za  posjetioce i izgrađeni ulazni punktovi na lokacijama Gradina i Grebaje u NP Prokletije čije je otvaranje predviđeno za 30. jul 2014. 

"Osim toga u cilju realizacije sanitarne sječe u tom parku potpisan je sporazum sa Upravom za šume za pružanje stručne podrške prilikom doznake snjegoizvala, vjetroizvala i oboljelih stabala“, navodi se u saopštenju.

Članovi UO su obaviješteni i da su u toku razgovori sa resornim ministarstvom na kandidovanju projekata koji bi bili podržani kapitalnim budžetom u narednoj godini. 

"Na sjednici UO usvojen je Finansijski izvještaj za drugi kvartal 2014. godine, ali je i ukazano na vrlo složenu finansijsku situaciju u JP. Donijeta je odluka da se na narednoj sjednici predloži rebalans finasijskog plana i predloži plan kratkoročnih mjera“, ističe se u saopštenju. 

Pored toga UO je podržao Donošenje Odluke o korišćenju drvnih sortimenata za potrebe NP Prokletije, odnosno, za potrebe lokalnog stanovništva- izgradnju mostova, zamjene krovova na katunskim kolibama i slično.