Visoko kvalitetna turistička ponuda prioritet Crne Gore

A A A
Ocijeni >

Visoko kvalitetni turizam i turističko povezivanje juga i sjevera prioritet je Crne Gore, zaključeno je na sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa izvršnim direktorom konstituence u okviru Svjetske banke SB, Frankom Heemskerkom. Gvozdenović je istakao pozitivna iskustva kada je u pitanju saradnja sa SB, kako na već realizovanim projektima, tako i na projektima koji su u toku, te da je uloga SB bila i biće od velikog značaja za amortizaciju negativnih efekata svjetske ekonomske krize u Crnoj Gori. 

Heemskerk je izrazio želju za daljim unaprijeđenjem saradnje SB sa Crnom Gorom.

“Heemskerku su izloženi ciljevi u crnogorskom turizmu, te napredak koji je ostvaren u ovoj oblasti sa akcentom na vodosnabdijvanje, kao i planovi za infrastrukturna poboljšanja”, ističe se u saopštenju resornog ministarstva.

Takođe, istaknuto je da Crna Gora intenzivno radi na kreiranju ravnoteže između obima i  kvaliteta kada je riječ o ovoj oblasti i definisanju prepoznatljive turističke ponude.

“U djelu turističkog razvoja, razgovarano je i o tri oblasti u kojima je saradnja sa SB od izuzetnog značaja: saradnji na polju razvoja hotelskih sistema, čime bi se dodatno uticalo na produženje sezone, kvalitet ponude, uvećanje prihoda od turizma, a time i životni standard svih građana; revitalizaciji sela, unaprijeđenju kulturne baštine; unaprijeđnju planinskog turizma, sa ciljem valorizacije resursa na sjeveru i kreiranja cjelogodišnje ponude”, ističu u resornom ministarstvu.

Pored turizma, partnerstvo u oblasti zaštite životne sredine ocijenjeno je važnim, posebno u kontekstu tekuće realizacije projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje” za sanaciju ekoloških crnih tačaka.

“Sagovornici su se složili da je za uspješnu realizaciju zajedničkih projekata neophodno jasno definisati prioritete i ciljeve, te realno postaviti vremenske rokove za njihovo izvršenje”, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Crna Gora je pristupila grupaciji Svjetske banke 18. januara 2007. godine, potpisivanjem osnivačkih akata Banke. U cilju što intezivnije i produktivnije saradnje, 9. juna 2007. godine, potpisan je Ugovor o osnivanju, kojim je zvanično počela sa radom kancelarija Svjetske Banke u Crnoj Gori

Heemskerko je predstavnik SB za 13 zemalja, među kojima je i Crna Gora, i na toj funkciji će biti u periodu od  najmanje četiri godine.