Veći profit Ulcinjske i Budvanske rivijere

A A A
Ocijeni >

Hotelska preduzeća Ulcinjska i Budvanska rivijera u trećem kvartalu su zabilježili profit od oko 251,09 hiljada eura, odnosno 3,5 miliona eura. Dobit Hotelsko-turističkog preduzeća Ulcinjska rivijera na kraju septembra porasla je skoro tri puta na 251,09 hiljada eura, pokazali su podaci iz izvještaja o poslovanju kompanije, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti. Poslovni prihod kompanije na kraju trećeg tromjesečja porastao je u odnosu na isti period prošle godine skoro 18 odsto na 2,78 miliona eura, dok je rashod bio veći 11 odsto na 2,4 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 974,36 hiljada eura, amortizacije i rezervisanja oko 294,64 hiljada, a materijala 843,75 hiljada eura. Ostali poslovni rashodi dostigli su 226,99 hiljada eura. Najveći udio u Ulcinjskoj rivijeri, prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), ima Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), 25,29 odsto. Fond za obeštećenje raspolaže sa 12 odsto akcija kompanije, Vladi pripada 10,14 odsto, Zavodu za zapošljavanje 8,43 odsto, a Investiciono razvojnom fondu 7,64 odsto. Trend ima 3,66 odsto udjela u Ulcinjskoj rivijeri, Atlas Mont 2,79 odsto, Moneta 1,87 odsto, a Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG 1,03 odsto. Ostali raspolažu sa manje od jedan odsto vlasništva u kompaniji.

Hotelska grupa Budvanska rivijera završila je treći kvartal sa profitom od oko 3,5 miliona eura, 1,3 puta većim nego uporednom periodu, pokazali su podaci iz izvještaja o poslovanju, objavljenog na sajtu KHOV. Poslovni prihod kompanije, u većinskom državnom vlasništvu, na kraju septembra porastao je 18,2 odsto na 15,33 miliona eura, a rashod 14,3 odsto na 11,4 miliona eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 3,99 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 1,05 miliona, a materijala 3,2 miliona eura. Ostali poslovni rashodi dostigli su 3,1 milion eura, prenijela je Mina business. Vlada posjeduje 41,64 odsto akcija hotelske kompanije, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja 12,82 odsto, a Zavod za zapošljavanje 4,27 odsto akcija. HLT fond ima udio od 8,28, Eurofond 3,68 odsto, Lars Ernest Bader 3,54 odsto, dok su vlasnici 2,67 odsto dionica skriveni iz CK Zbirnog kastodi računa 5. Vlasnici 1,78 odsto, odnosno 1,76 odsto udjela skriveni su iza CH Zbirnog kastodi računa 1, odnosno HB Zbirnog kastodi računa 1. Ostali dioničari imaju manje od jedan odsto udjela u preduzeću.