Uključite se sa nama u akciju i reciklirajte!!

A A A
Ocijeni >

Uključite se u akciju i dajte svoj doprinos očuvanju životne sredine sakupljanjem očišćene plastične ambalaže koju svakodnevno koristite u svom domaćinstvu. 
Vaša ambalaža biće dalje reciklirana uz pomoć posebne tehnologije, a materijal će koristiti studenti Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju u dizajniranju upotrebnih predmeta i suvenira. 

https://www.facebook.com/pages/Art-plastics-recycling/447688178629400