U toku je trening u okviru projekta „Holiday4All“ („Odmor za sve“)

A A A
Ocijeni >

Prezentacijom koja je održana u Podgorici u okviru projekta „Holiday4All“ realizuje se višednevni program treninga i obuke koji se sastoje od predavanja, interakivne radionice, razmijene iskustava i studijskog putovanja u Crnoj Gori. Sa ciljem da se podstakne inovativnost za kreiranje ponude i razvoj  turističkog proizvoda i sadržaja za projektne ciljne grupe: mladi (djeca i omladina), seniori, osobe sa posebnim potrebama i invaliditetom, porodice sa većim brojem djece.

Projekat i najznačajnije aktivnosti su ispred NTOCG predstavili Emil Kukalj i Biljana Božović, dok je rezultate obavljenog istraživanja tržišta predstavio Predrag Janković koji je i radio na ovoj analizi. U četvorodnevnom programu pored projektnih partnera iz Turističke organizacije Srbije i Dunavskog centra za kompetenciju, kao i Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao aktivni učesnici ili predavači učestvovaće i predstavnici: Ministarstva turizma Republike Hrvatske, Privredne komore, crnogorskih turističkih agencija i hotelijera, obrazovnih institucija, strukovnih udruženja i organizacija za ove ciljne grupe u Crnoj Gori (omladinske organizacije, Dječiji savez, udruženje mladih sa hendikepom, udruženje paraplegičara, nvo Turist, Savez slijepih i sl.), zatim lokalne turističke organizacije Kolašina, Cetinja kao i ostalih lokalnih turističkih organizacija, Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu i Komove i td. Predviđeno je i predstavljanje nekoliko  primjera  iz prakse.

Nakon prva dva radna dana koji su realizovani  u Pogorici, program se nastavlja 23. oktobra u Kolašinu a završava se 24. oktobra sa treningom i prezentacijom na Ivanovim Koritima - Cetinje.

Projekat “Holiday4All” se sprovodi u partnerstvu NTO CG sa Turističkom organizacijom Srbije i Dunavskim centrom za kompetenciju po tzv. Calypso programu Evropske komisije a ima za cilj da kroz regionalno uvezivanje, podizanje nivoa svijesti i promociju destinacija, intezivira saradnju između institucija i turističke industrije, ali isto tako i da podstakne kreiranje adekvatnih ponuda za navedene ciljne grupe, i poveća iskorišćenost ugostiteljskih kapaciteta u vansezoni. Riječ je o specifičnim ciljnim grupama koje usljed nepovoljnijih ekonomskih uslova ili neprilagodjenosti kapaciteta i programa uglavnom nijesu u mogućnosti da putuju u glavnoj turističkoj sezoni.