U Budvi prezentovan Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem

A A A
Ocijeni >

Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić učestvovao je danas na prezentaciji Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem u Budvi. Osim ministra Sekulića prisutnima se obratio i gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, a Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem je prezentovala Vukica Jelić, direktorica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

 

Prilikom obraćanja prisutnima ministar Predrag Sekulić je istakao da su negativni efekti ekonomske krize posebno vidljivi u poslovnoj sferi i da mladi ljudi, uprkos stečenom obrazovanju, teško dolaze do zaposlenja.

Naglasio je da su u Vladi zbog navedenog stanja ali i činjenice da u Crnoj Gori postoji veliki broj visokoškolaca koji nemaju mogućnosti da pokažu svoje znanje, pokrenuli ovaj program, sa namjerom da, u saradnji sa privrednicima, mladim ljudima omoguće praktičnu obuku i nakon toga zaposlenje.

Ministar Sekulić je izazio nadu da će poslodavci pokazati veliko interesovanje i dati šansu mladim ljudima da pokažu svoje znanje i kvalitete.

Gradonačelnik Lazar Rađenović je ocijenio da opština Budva veoma predano radi na kreiranju uslova kaki bi mladim ljudima omogućili da se dokažu, jer su njihova mladost, znanje i spremnost da pruže maksimum neophodni za uspješnu budućnost budvanske opštine ali i cijele Crne Gore.

 

Rađenović je istakao da će Vlada Crne Gore iz budžetskih sredstava za narednu godinu izdvojiti 10 miliona eura i na taj način pokazati spremnost države da pomogne u smanjenju procesa nezaposlenosti i mladim ljudima omogući kvalitetnu edukaciju.

 

Direktorica Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić je ocijenila da je namjera ovog Zakona da mladi ljudi steknu stručno znanje i vještine koje su im neophodne, jer će na taj način povećati konkurentnost naše privrede, kao i stepen profesionalizacije, što će Crnoj Gori biti od velikog značaja prilikom pristupanja Evropskoj Uniji.

Jelić je naglasila da je cilj ovog projekat da mladi ljudi dobiju šansu i da steknu znanje, nakon 9 mjeseci će dobiti sertifikate i mogućnost da polažu stručni ispit.

Tokom ovog perioda korisnicima programa biće isplaćivana mjesečna naknada iz Budžeta države u visini od 50% prosječne zarade za prethodnu godinu, ili će ukoliko se poslodavac odluči za tu opciju, isplaćena sredstva biti računata kao više plaćeni porez. Zdravstvena zaštita će im biti obračunata ali ne i radni staž, jer je u pitanju program stučnog osposobljavanja a ne zapošljavanja.

Jedan od osnovnih ciljeva je da bar 2/3 mladih ljudi ostane da radi u privredi kako bi preduzeća i kompanije dalje uspješno sa mladim i edukovanim kadrom razvijali biznis.