Turistima najprivlačnije Crno jezero i splavarenje Tarom

A A A
Ocijeni >

Nacionalne parkove Crne Gore do nedjelje je posjetilo 142 hiljade posjetilaca, sedam odsto više nego prošle godine, a u tom obimu bi trebalo da se povećaju i prihodi od ulaznica, ukoliko se nastavi postojeći trend posjete, kazao je direktor Nacionalnih parkova Crne Gore Zoran Mrdak. Najveće interesovanje turista je za Crno jezero i splavarenje Tarom.

Mrdak je kazao da su prošlogodišnji prihodi od ulaznica iznosili 700 hiljada eura i da se oni raspodjeljuju u skladu sa finansijskim planom Nacionalnih parkova Crne Gore.

“Turistička sezona u Nacionalnim parkovima Crne Gore je uspješna, a trend povećanja posjeta se nastavlja i dalje, što potvrđuje činjenica da su u avgustu zabilježili 12 odsto veću posjetu nego u julu“, rekao je Mrdak, prenosi Mina-business.

On je dodao da crnogorski nacionalni parkovi postaju neizostavan segment turističke ponude Crne Gore i da sve više turista posjećuje crnogorski sjever, planine i katune. 

Direktor NP Durmitor Tomo Pajović je saopštio da je NP Durmitor do nedjelje posjetilo 70 hiljada turista, sedam odsto više nego prošle godine.

“Turistička sezona u junu i julu nam nije išla na ruku, ali je u avgustu sve to nadoknađeno. Najveće interesovanje turista je za Crno jezero i splavarenje Tarom“, rekao je Pajović.

On je saopštio da je ove godine oko deset hiljada turista splavarilo Tarom, što je na nivou prošle godine, kao i da NP Durmitor bilježi sve veću posjetu stranih turista, među kojima prednjače Francuzi, Rusi, Poljaci i Česi.

Za rekonstrukciju restorana Crno jezero dobijena građevinska dozvola.

Restoran Crno jezero na Žabljaku kroz planiranu rekonstrukciju biće unaprijeđen i kvalitetniji u funkcionalnom i u smislu očuvanja životne sredine, saopštio je direktor Nacionalnih parkova Crne Gore, Zoran Mrdak. 

On je kazao da je rekonstrukcijom restorana, koji posluje u sastavu Nacionalnog parka NP Durmitor, planirano njegovo unaprijeđenje u skoro svim segmentima u odnosu na objekat koji je poslovao 25 godina. 

"Restoran je projektovan tako da bude kvalitetniji sa funkcionalnog i sa aspekta očuvanja životne sredine“, kazao je Mrdak.

On je dodao da Nacionalni parkovi Crne Gore posljednje tri godine trpe kritike jer restoran Crno jezero, koji je krajem 2010. godine stradao u požaru, još nije rekonstruisan.

Mrdak je naveo da je za ovu godinu planiran početak rekonstrukcije restorana Crno jezero, hotela i restorana Biogradska gora i asfaltiranje panoramskog puta Durmitorskog prstena, čija je ukupna vrijednost 1,3 miliona eura. 

“To je najveće ulaganje u crnogorske nacionalne parkove u posljednjih 20 godina“, kazao je Mrdak i dodao da će se rekonstrukcija finansirati iz kapitalnog budžeta, kojim je za ovu godinu opredijeljeno 588 hiljada eura, kao i kroz kreditno zaduženje.

On je saopštio da su projekti za sva tri objekta završeni, dok je za restoran na Crnom jezeru dobijena je i građevinska dozvola. 

Mrdaku je neshvatljivo da pojedine nevladine organizacije, pod motom dobrih namjera za prirodu, neistinitim i proizvoljnim izjavama pokušavaju da obmanu crnogorsku javnost. 

“Nije istina da prostorno planska dokumentacija ne dozvoljava gradnju ovih objekata. Prostorni plan NP Durmitor i Biogradska gora eksplicitno govore o potrebi rekonstrukcije postojećih objekata i podizanju na kvalitativno viši nivo“, rekao je Mrdak-

On je dodao da te NVO insistiraju i na odnosu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO prema eventualnoj rekonstrukciji planiranih objekata.

“Djetinjasto je reći da UNESCO može imati negativan odnos prema rekonstrukciji restorana na Crnom jezeru, koji će biti izgrađen u istim gabaritima i unaprijeđen u poštovanju ekoloških principa. Iznošenje takvih činjenica je obmana javnosti“, poručio je Mrdak.

NVO Centar za razvoj Durmitora prošle sedmice je na Žabljaku organizovala protest zbog gradnje restorana na Crnom jezeru, za koju tvrde da je u suprotnosti Prostornom planu i duhu ekološke države. Direktor NVO Centar za razvoj Durmitora, Darko Stijepović, kazao je ranije da se Žabljačani protive izgradnji restorana sa apart prostorima u potkrovlju, jer će taj objekat imati dva sprata, biće izgrađen od betonskih blokova, sa demit fasadom i krovom od bitumenske šindre.

Direktor NP Durmitor Tomo Pajović, saopštio je da je rekonstrukcija restorana na Crnom jezeru jedan od prioritetnih zadataka i trenutno najvažniji posao.

“Prostorni plan Durmitora predviđa takav objekat, a njegovi gabariti nijesu prošireni. Ispoštovano je sve što je planskim dokumentima predviđeno i dozvoljeno“, rekao je Pajović.

On je podsjetio da je restoran od 2003. do 2008. godine poslovao u sastavu NP Durmitor, od kada se daje u zakup. 

Arhitekta i projektant restorana Crno jezero Nebojša Adžić, kazao je da je prilikom izrade projekta ideja bila da se sačuva karakter prethodnog objekta i poboljša njegova usluga.

“Nije došlo do povećanja kvadrature, a poboljšanja su ostvarena u dijelu koji se odnosi na ekonomsku zonu restorana, koja je skrivena od posmatrača, dok je u funkcionalnom smislu poboljšana“, rekao je Adžić.

On je dodao da je predviđena gradnja krovne konstrukcije od drveta, dok je pitanje otpadnih voda riješeno u skladu sa predviđenim standardima.