Turistička ponuda orijentisana na sunce i more

A A A
Ocijeni >

Analiza dosadašnjih ostvarenja na planu turističkog razvoja u odnosu na projektovane ciljeve i prateći stanje na emitivnim tržištima, pokazuje da je potrebno dodatno angažovanje na svim nivoima u pravcu dodatnog podizanja nivoa kvaliteta ukupne turističke ponude i prateće infrastrukture. Zbog toga je Ministarstvo održivog razvoje i turizma u Akcionom planu za pripremu turističkih sezona, nedovoljnu ponudu prepoznalo kako jedan od glavnih izazova u turizmu Crne Gore, pišu Dnevne novine.

„Turistička ponuda je još uvijek dominantno orijentisana na sunce i more. Nedovoljno su razvijeni drugi vidovi turizma, kao što su turizam zasnovan na prirodi, seoski turizam, kulturni turizam, i drugo", navode u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Analiza uticaja turističkih smještajnih kapaciteta Crne Gore na ekonomiju države i lokalne zajednice, koju je u prethodnom periodu za potrebe Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i Ministarstva turizma, uradio Horwath HTL, pokazala je da hotelski smještaj visokog nivoa kvaliteta usluge (četiri i pet zvjezdica) generiše najveće ekonomske efekte za BDP, zaposlenost, prihode države i produženje sezone.

"Imajući u vidu da preovladavajući udio u smještajnim kapacitetima Crne Gore čine privatne sobe i kuće (63,21 odsto), koje s obzirom na nivo cijene i izraženu sezonalnost ostvaruju najmanji doprinos na ekonomiju, Vlada glavni akcenat stavlja na izgradnju hotelskih kapaciteta koji će zadovoljiti kriterijume najviših kategorija i koji obećavaju najbolju popunjenost tokom cijele godine i najveće prihode", navode iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Statistika pokazaje da hoteli sa pet zvjezdica posluju 10,7 mjeseci, a hoteli kategorije dvije zvjezdice i jednom zvjezdicom 7,4 mjeseca, dok je opšti nivo iskorišćenosti turističkih naselja, vila i apartmana u Crnoj Gori veoma nizak sa 75 dana pune skorišćenosti. Što se tiče direktnog doprinosa hotela, prosječan hotelski prihod po sobi u hotelima sa pet zvjezdica je 56.749 eura, što predstavlja 8,3 puta viši iznos od istog u hotelima sa dvije i jednom zvjezdicom. 

Takođe, analizom uticaja turističkih smještajnih kapaciteta na zapošljavanje može se konstatovati da hoteli najviše kategorije (pet zvjezdica) imaju i najveći broj zaposlenih po smještajnoj jedinici (1,33), i taj prosječan broj opada sa kategorijom crnogorskih hotela i drugih turističkih smještaja.

U turističkoj privredi Crne Gore izražen je problem nedostatka potrebnog broja kvalifikovanog kadra.

"U saradnji sa nadležnim insitucijama nadalje će se raditi na definisanju standarda novih zanimanja, kvalifikacija i programa obuke", novodi se se u Akcionom planu.