Turistička organizacija Kotora pripremila osnove za razvoj turizma

A A A
Ocijeni >

Formiranje koncepta gradske turističke kartice i izrada digitalnih mapa smještajnih kapaciteta samo su jedni od dokumenata koje je turistička organizacija Kotor pripremila kao osnove za razvoj turizma ove opštine.Kako se navodi u saopštenju ove organizacije, u pitanju su dokumenta formirana na bazi utvrdjenih prioriteta u Strateškom planu razvoja opštine Kotor. U saradnji sa prof.dr Ivom Županovićem pripremljena su dokumenta i za razvoj ruralnog turizma, kao i program podsticaja sportskog turizma. 

„TO Kotor nastavlja sa kreiranjem dokumenata koja će biti osnova za izradu  Strategiju razvoja turizma opštine Kotor. Uvjereni smo da će već usvojeni kao i potencijalni dokumenti u ovom domenu biti adekvatna baza za dalje razvojno-investicione projekte. Navedeni razvojno-investicioni projekti imali bi za cilj podizanje kvaliteta postojeće ponude ali i razvoj ponude  do sada nedovoljno prepoznate  strateškim planom, produženje turističke sezone i dugoročno tržišno održivog poslovanja“, ističe se u saopštenju.