Tivat raj za strane turiste

A A A
Ocijeni >
S obzirom na krupne investicione poduhvate koji se realizuju na teritoriji Tivta može se predvidjeti da će u narednih pet do 10 godina ovaj, do juče industrijski grad, postati stjecište stranih turista.

Ukoliko ostvare u bliskoj budućnosti planirano Luštica bej imaće u sezoni 20.000 posjetilaca, tu su i Porto Montenegro, Katari diar, Metropol, Boka grupa, piše Blic Crna Gora.

Direktorica tivatske Turističke organizacije Bernarda Moškov istakla je da u strateškom planu opštine Tivat do 2016. godine, a i u strategiji razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. godine, akcenat stavljen na izgradnju hotelskih kapaciteta visokih kategorija.

„Udio hotelskih kapaciteta u ukupnim smještajnim kapacitetima u Tivtu je samo 31,7 odsto što se smatra manom za razvoj turizma, jer hoteli treba da čine okosnicu turističke privrede. Struktura kapaciteta po kategorijama je takođe ispod standarda i izgradnja visokoprofitnog hotelskog sektora je prioritet. Tako ćemo dobiti mogućnost smještaja gostiju nezavisan od sezone kupanja, tačnije učiniti grad atraktivnim tokom cijele godine“, navela je Moškov.

Prema njenim riječima, ukoliko se u bliskoj budućnosti ostvare svi projekti investitora na području Tivta, biće teško zadržati ime i osobenost destinacije.

„To će zavisiti isključivo od nas samih, od svakog građanina ovog grada. Građani moraju pronaći interese i oformiti agencije koje će se baviti posebnim oblicima turizma u lokalnoj zajednici, voditi goste na ribanje, na buće, na berbu maslina, na skupljanje meda, na vjerske svetkovine, na folklorne večeri, na gastro manifestacije. Jedino tako ćemo uspjeti da posjetioce upoznamo sa izvornim vrijednostima našeg grada. Nadamo se da će predstojeće brendiranje u strategiji istaći baš ove vrijednosti“, objašnjava Bernarda ističući da to mora biti jednostavna, ali snažna ideja iz koje će proizaći vizuelni standardi i poruke za različite namjene u turizmu, ulaganjima, kulturi.