Svjetski savjet za putovanje i turizam rangira Crnu Goru na prvo mjesto

A A A
Ocijeni >

Prema izvještaju Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, koji analizira trendove rasta 184 zemlje u kojima je turizam strateška grana, za 2014. godinu Crna Gora je zadržala prvo mjesto po prognozi brzine razvoja i rangirana je na prvo mjesto prema očekivanoj stopi rasta u narednom desetogodišnjem periodu.

Prema Izvještaju za 2014. godinu,  ukupni (direktni i indirektni) doprinos turizma i putovanja BDP-u bio je 714,2 miliona € (20% BDP-a) u 2013. godini. Prognozira se rast od 13,2% u 2014. godini, kao i rast od 8,8% prosječno, godišnje u narednom desetogodišnjem periodu (1.877,3 mil. €, tj. 37,2% BDP-a u 2024.).

Turistički razvoj zemlje fokusiran je na privlačenje stranih investicija u cilju obezbjeđenja dugoročnog turističkog razvoja Crne Gore, pa su uspješno valorizovane i neke atraktivne lokacije crnogorskog primorja.

Investicije u turizam i putovanja u 2013. godini, shodno Izvještaju Svjetskog savjeta za turizam i putovanja,  bile su 208,3 mil. € ili 28% ukupnih investicija. Predviđa se rast od 14,3% u 2014. godini, te  rast od 8,7%, prosječno, godišnje tokom narednih deset godina (549,6 mil. € u 2024. godini ili 52,3% ukupnih investicija).

Takođe, u 2013. godini turizam i putovanja  direktno su generisali 14.500 radnih mjesta (8,8% ukupne zaposlenosti). Dok je ukupni (direktni i indirektni) doprinos turizma i putovanja zaposlenosti bio 18,3%. U 2014. godini očekuje se rast od 14%.

Svjetski savjet za putovanje i turizam rangira Crnu Goru, između 184 zemlje u kojima je turizam jedan od prioriteta u razvoju, na sljedećim pozicijama:

  • 135. mjestu prema apsolutnoj veličini u 2013.
  • 36. mjestu prema visini doprinosa BDP-u u 2013,
  • 1. mjestu prema prognozi brzine rasta u 2014. godini i
  • 1. mjestu prema dugoročnoj prognozi rasta (period 2014-2024).

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa MONSTAT-om, permanentno vrši praćenje efekata turizma na privredu i to, prije svega, zbog činjenice da je dobra statistička osnova preduslov za objektivno sagledavanje postignutih rezultata, donošenje pravih poslovnih odluka, te realno utvrđivanje i projektovanje ciljeva ekonomske politike.